Tamara

Pastello bianco su carta nera 70x100

Russo Maurizio

Tamara